За Нас

АГГА студио съчетава в себе си идеите на млади архитекти и опита на доказани експерти от всички специалности. Ние работим с цел да подобрим вашите идеи и мечти и да ги направим максимално фунционални. Готови сме да изготвим вашите проекти за обществени, жилищни и производствени сгради – от градоустройствени разработки до интериор и дизайн.

Проектантско студио “АГГА студио” ООД е Вашият коректен и надежден консултант, разполагащ с професионалисти от всички области на проектиране, узаконяване и строителство. Архитектите на АГГА студио имат задълбочен опит в разработването на обществени сгради и обекти, финансирани по Оперативни програми към Европейските фондове.

В зависимост от действащите нормативни наредби и обхвата на съдържанието на инвестиционните проекти, ние ще ви предложим най-ефективния път за осъществяване на вашия инвестиционен проект и въвеждането му в експлоатация.

За нас най-доброто проектно решение е това, което надминава вашите очаквания по отношение на стил, функционалност и стойност на обекта.
Всички специалности, организационни нива и сътрудници са в постоянна връзка и по този начин се гарантира качеството на извършената работа, както и нейното реализиране.

Ние сме мотивирани да изготвим и представим вашия проект по най-съвременния и представителен начин. Работим с най-новите CAD програми за компютърно моделиране. Опитът от международните конкурси ни е научил да не правим компромис с качеството на представяне. За нас е важно да представим по най-добрия начин архитектурния обект, без да затормозяваме нашите изображения с детайли, които не биха съществували на практика.

Нашите проектанти прилагат най-съвременни конструктивни схеми, вътрешни и външни инсталации, автоматизации, енергоефективни системи, възобновяеми източници на енергия и системи за сигурност. Изработените проекти са съобразени с всички норми за проектиране, действащи на териоторията на България.

За екипа на АГГА студио е от изключителна важност поддържането на постоянна връзка с възложителя, с цел максимално добри резултати и точно спазени срокове. Нашите клиенти имат право да следят работния процес по всяко време. Опитът ни учи, че най-важната част от проектирането е клиентът да получи повече от колкото е очаквал. Наша цел и приоритет са да удовлетворим всичките Ви желания.

Можете да се свържете с нас чрез телефон, emailfacebook и google+, но винаги за нас остава най-желан и ефективен прекият контакт с нашите клиенти.