Услуги

Цени за цялостно проектиране

Архитектурна и конструктивна консултация

АГГА студио ООД, предлага безплатни консултации и оглед на място в рамките на град София. Ние ще ви помогнем да доразвиете идеите си и да постигнем оптимална експлоатация и комфорт. Ще ви дадем информация за допустимите норми на застрояване на вашия парцел, саниране, реконструкция, преустройство или промяна на предназначение. Всички огледи извън Софийска област се договарят допълнително, в зависимост от мястото и сложността на обекта.

КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ:

Ориентировъчни цени към инвеститори
за работен проект с включени всички основни специалности:
 
-до 200 м2 – 20 лв/м2 – мин. 500 лв.

-до 500м2 – 19 лв/м2
-до 1000м2 – 18 лв/м2-над 1000м2 – 17 лв/м2
-над 2000м2 – по договаряне

В зависимост от сложността на обектите цените могат да бъдат коригирани. (Това зависи от технологичното оборудване и автоматизацията на обекта.)
Цените се определят от Общата разгъната застроена площ на сградата (РЗП).

При проектиране на индивидуални (дизайнерски) проекти, както и на фамилни къщи цената започва от 15€.

Изготвянето на проект за интериорен дизайн и мебели зависи от сложността и вида на поръчката – направи запитване.

Цялостното проектиране включва:

Архитектурен проект – разпределения, разрези, фасади, детайли, спецификации, 3 екстериорни 3D изображения;
Строителни конструкции – конструктивни чертежи, кофражни и армировачни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка, план *укрепване на изкоп. Допълнително се договарят: изкоп с торкретни или шлицови стени, фундиране на много нива, изцяло метални или дървени конструкции и др…;
Проект ОВК – чертежи, количествени сметки и топлотехническа ефективност или доклад за енергийна ефективност;
Част топлотехническа ефективност и оценка на ТЕЕ
Проект В и К – вътрешни инсталации – чертежи, количествени сметки. Допълнително се договарят: помпени, отводнителни, пречиствателни, спринклерни и водни резервоари;
Проект ЕЛ – вътрешни инсталации – чертежи и силнотокови и слаботокови инсталации, телефонизация, видеонаблюдение, TV + интернет, подгряване и отопление на допълнителни зони, схеми главно ел. табло, количествени сметки и външно осветеление;
Проект част ПОИС и част Безопасност и здраве
Част пожарна безопастност
Част пожаро-известяване
Всички нужни количествени сметки

По допълнително договаряне може да оказваме съдействие и при всички други етапи във въвеждане в регулация и експлоатация, включително геодезия / вертикална планировка.

Проектът може да бъде допълнително оскъпен в случай, че обектът е по-сложен, клиентът желае допълнителни технически и автоматизиращи части, при интериорни разработки или нужда от повече 3D визуализации и други.

При изготвяне на техническите чертежи се спазва ЗУТ и действащата наредба за „Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, в зависимост от категорията на обекта.

Ако е необходимо, според спецификата на сградата допълнително се заплащат следните специалности:

Предпроектно проучване;
КМД – при поява на метални конструкции;
Геоложко проучване (геоложки доклад);
Проект за ограда – възлага се и се одобрява отделно;
Пътен проект – зависи от местните общински разпоредби;
Технология;
Ландшафтна архитектура (озеленяване).

Цените не включват:

Одобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и др.;
Узаконяване на рекламни съоръжения или надписи на сгради;
Узаконяване и внасяне на проекта в общината при предоставено пълномощно от Възложител.

Задължителни разходи свързани с работния и инвестиционен процес, които поема инвеститора:

Всички държавни и местни такси по одобряването и съгласуването на проектите и издаването на строително разрешително;
Надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие.

Начин на плащане и срокове:

1. Оформяне на задание за проектиране.
2. Изготвяне на оферта за проучване и проектиране – цени и срокове на изпълнение.
3. Сключване на договор за проектиране – 30% – авансово заплащане.
Разработва се Идейна фаза при желание на Инвеститора – договаряне на срокове.
4. Приемане, подписване и комплектоване на идеен проект – 20% от цената.
Разработва се Работна фаза на проекта
5. Предаване на Работен проект – от 3 до 5 бр. папки – 50% от цената.

*При проектиране в Работен проект(без Идейна фаза), в т.5 , след предаването му се заплаща 70% от цената.
*Стандартният срок за изпълнение на Работен проект е 60 календарни дни.

Всички технически проблеми и несъответствия по “Работен проект”, след подадени точни и навременни изходни данни от инвеститора се коригират за сметка на проектанта.

Цена за архитектурно заснемане на сграда, къща или помещение като самостоятелен проект – 1,5 лв/м2

За повече информация, запитване или оферта се свържете с екипа на АГГА Студио.