FIDIC – Жълт – Договорни условия за строителство и проектиране

Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) е публикувала четири типови форми на договори в областта на строителството: • “Договорни условия за строителство” /т. нар. “Червена книга”/, която е приложима за строителни и инженерни работи по проект, осигурен от Възложителя /Инвеститора/ или от неговия представител – Инженера. В съответствие с обичайното регламентиране на този вид договори, Изпълнителят …

Къща Корабче

АГГА студио е проектантското бюро за Вашите индивидуални проекти. Еднофамилна къща, която да прилича на корабче, беше твореческо удоволствие за проектантите ни. Всеки веднага щом стане дума за морски мотиви си представя вода – Да, ама Не – желанието на инвеститора беше да реализира своето корабче сред тучни зелени поляни. Къщата не е предвидена за …

Архитектурни проекти по Европрограма

През целия пред-присъединителен и през целия присъединителен период България изпълни изискванията и критериите, поставени от ЕС, за да бъде приета от една по-голяма европейска общност и да започнем процес на уеднаквяване на стандартите на живот. Данъците и енергията на българите преди 2007г. отидоха в това да станем достойни за боравене с евро пари. Днес вече …

Какво трябва да знаем 2014-2020

Основни неща, които трябва да знаем, когато искаме да реализираме проект по Европейска програма: 1. Какво представлява европейски фонд? За вече кандидатствалите и тези, които са реализирали проекти по мярка, финансирана от EU, вече знаят как се става част от европейското семейство. Реално фондовете са ресурс от пари, които се събрират от данъците на всички …

Проектиране – Ресторант КокалЪ

Технологично и интериорно решение от АГГА студио за ресторант “КокалЪ” в новопостроена жилищна сграда в гр. Пловдив. Помещението е проектирано за обществено хранене, така че да разполага с всички нужни входове за зареждане и клиенти. Проектът е резултат от цялостна концепция за дневна и вечерна зона в едно заведение за обществено ползване. На първият етаж …

Заведение – временен – преместваем обект

Заведенията за хранене, често са в сгради предназначение за временно ползване. Свържете се с АГГА студио, за да изготвим Вашия проект за заведение за хранене. Ситуирането на обекта е съобразено с нормативните отстояния до съседни сгради и граници на поземлени имоти. Отстоянията са нанесени към графична част проектен лист ситуация съгласно изходните данни по скицата …

Семеен Хотел – Европрограма

АГГА студио изготвя “Пълна проектна документация” за къщи за гости и семейни хотели според нуждите на нашите клиенти. Разберете повече за възможността да развивате туризъм – Къща за гости Повече за Хотел – Земен: Ситуирането на обекта е съобразено с нормативните отстояния и граници на поземлени имоти. При композиционното решение е търсено хармонизиране на архитектурата …

Млад фермер – Създаване на стопанства

Накратко: Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за: 1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана; 2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство; 3. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени; 4. подобряване на сградния …

Административна сграда – пречиствателна

Административно-лабораторна сграда Разположение Пътната връзка до площадката е асфалтов път. Ситуирането на обекта – административно-лабораторна сграда, е съобразено с нормативните отстояния до съседни граници на поземлени имоти. Отстоянията са нанесени към графична част проектен лист Ситуация. При композиционното решение е търсено хармонизиране на архитектурата на новата сграда със заобикалящата среда. Местоположението й е съобразено с тегнологичното …