Община Хайредин – Мярка 313 и 322

АГГА студио ООД участва в публичен търг проведен от община “Хайредин” по мерки: Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” Включени бяха следните обекти за цялостно проектиране: Проектирне за рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих и детски площадки. AGGA studio проектира една детска площадка в с. …

Реконструкция и модернизация на кухни и кетеринг “Асарел Медет” АД

АГГА студио участва в конкурс за модернизация на обслужващата, столова база на предприятие “Асарел Медет”. Столовата база в „Асарел-Медет” е изградена в периода 1990-1991г., като вече над 20год. е в експлоатация и се нуждае от модернизация. Обособени са три отделни столови – „Стол Управление Рудник”, „Стол Управление ОФ” и „Стол Управление 1”, в които се …

Летище на бъдещето

Конкурс  Fentress Global Challenge   Fentress Global Challenge е ежегоден международен конкурс, създаден, за да участват студенти и архитекти по света в проучване на бъдещите възможности за дизайн в обществената архитектура. Темата на конкурса се променя всяка година, за да отразява текущите проблеми. За 2011г. студенти и архитекти от целия свят са поканени да си представят …

Център за обучение и предотвратяване на бедствия в Истанбул, Турция

Център за обучение и предотвратяване на бедствия в Истанбул, Турция Конкурсен проект, организиран от Истанбулската Столична община, която желае да създаде център, напълно оборудван с подходящи технологии и съоръжения с цел подготовка срещу бедствия, които могат да повлияят на Истанбул и за оформяне на общественото съзнание относно бедствия и по-специално земетресения. Центърът ще бъде домакин …

Playhouseworld – Център за обучение и изкуство

PLAYHOUSEWORLD  … е визията на физически и педагогически център, предвиден за детски и младежки театър и музика. Един отворен код и европейска концепция  за даване на глас на младите хора. Място за художественото и личностно развитие, както и за международни контакти и обмен на идеи. PLAYHOUSEWORLD – Игра за социална промяна PLAYHOUSEWORLD – Архитектура и театър Вътрешна …