Летище на бъдещето

Конкурс  Fentress Global Challenge   Fentress Global Challenge е ежегоден международен конкурс, създаден, за да участват студенти и архитекти по света в проучване на бъдещите възможности за дизайн в обществената архитектура. Темата на конкурса се променя всяка година, за да отразява текущите проблеми. За 2011г. студенти и архитекти от целия свят са поканени да си представят …

Център за обучение и предотвратяване на бедствия в Истанбул, Турция

Център за обучение и предотвратяване на бедствия в Истанбул, Турция Конкурсен проект, организиран от Истанбулската Столична община, която желае да създаде център, напълно оборудван с подходящи технологии и съоръжения с цел подготовка срещу бедствия, които могат да повлияят на Истанбул и за оформяне на общественото съзнание относно бедствия и по-специално земетресения. Центърът ще бъде домакин …

Playhouseworld – Център за обучение и изкуство

PLAYHOUSEWORLD  … е визията на физически и педагогически център, предвиден за детски и младежки театър и музика. Един отворен код и европейска концепция  за даване на глас на младите хора. Място за художественото и личностно развитие, както и за международни контакти и обмен на идеи. PLAYHOUSEWORLD – Игра за социална промяна PLAYHOUSEWORLD – Архитектура и театър Вътрешна …