Реконструкция и модернизация на кухни и кетеринг “Асарел Медет” АД

АГГА студио участва в конкурс за модернизация на обслужващата, столова база на предприятие “Асарел Медет”.

Столовата база в „Асарел-Медет” е изградена в периода 1990-1991г., като вече над 20год. е в експлоатация и се нуждае от модернизация. Обособени са три отделни столови – „Стол Управление Рудник”, „Стол Управление ОФ” и „Стол Управление 1”, в които се извършва храненето на всички работници и служители, както на „Асарел Медет”, така и на чужди фирми контрагенти. Приготвянето на храната основно се извършва в кухня майка. В рамките на експлоатационния период на сградите и помещенията са изпълнявани частични ремонти /хидроизолация, подмяна на дограма, изкърпване, боядисване, фаянс и др./ и частична подмяна на остаряло оборудване.Нужни са ново техническо ободрудване и модернизация на отделните сектори, както и осигуряване на по-добри условия на хигиена и обслужване, съобразени със съвременните изисквани за заведения за обществено хранене.

За целта трябваше да бъде изготвен Работен проект за Реконструкция и модернизация на Кухня-майка /кетъринг/ със столова в АБК „Рудник”, два броя Разливни и столови помещения към тях в стол Управление 1 и АБК „ОФ” с максимално използване на изградената външна ВиК, Електро инсталации, съществуващия сграден фонд и налични помещения, използвани в момента. Внедряване на съвременни технологии при оборудване на помещенията за столово хранене, удовлетворяващи изискванията за промяна в начина и културата на хранене с приготвяне на здравословна храна. Да се създаде нов съвременен облик и визия, като бъдат преоценени всички довършителни работи, дограми, санитарно и електро оборудване.

© 2012, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Летище на бъдещето – Airport Of The Future

Концепция Животът на всеки човек представя възел, в който се преплитат неговото...

Close