Ellipse Playhouse

ELLIPSE PLAYHOUSE Стокхолм, Швеция  Обемно-пространственото решение синтезира предмета на дейност –играта, а силуетът на зданието е препратка към характерната за театралните зали форма – елипсата. Потърсена е пресечната точка между стабилността, инженерния лаконизъм и чистата линия. Необходимото зрънце различност в локацията не нарушава внушението за спокойствие и комфорт. Главният вход е откъм оживената улица и …