Playhouseworld – Център за обучение и изкуство

Share :

PLAYHOUSEWORLD

 … е визията на физически и педагогически център, предвиден за детски и младежки театър и музика. Един отворен код и европейска концепция  за даване на глас на младите хора. Място за художественото и личностно развитие, както и за международни контакти и обмен на идеи.

PLAYHOUSEWORLD – Игра за социална промяна

PLAYHOUSEWORLD – Архитектура и театър

Вътрешна концепция:

Ние играем в театър, може би дори, играейки наша собствена пиеса, играейки за:

– лично развитие;

-артистично-творчески способности;

-социални промени и местен/национален европейски обмен

Цел:

-да се представи концептуална идея пред policy-marker ( аминистрат. лице, определящо държавната политика) и политиците в общинския съвет на Община Сигтуна, Стокхолм.

-Евентуално построяване на арт център, който ще послужи за модел на други региони и общини;

-в дългосрочен план – създаване на няколко центъра из Европа, които да бъдат свързани помежду си (да осъществяват обмен помежду си);

Проектите на АГГА за PLAYHOUSE world:

         Ellipse Playhouse                  Playhouse GreenSnowHill

Таргет група:

В Швеция има 18 региона и 290 общини с културна програма, насочена към всички възрастови групи деца, както и към предучилищната група. Център, като този, се фокусира върху деца от4 до 18 г. Той трябва да бъде изграден така, че да отговаря на нуждите на местно ниво, но и да поддържа образ, уникален за театър.

В много от шведските общини естетическите съоръжения на културните училища за младежи често са в лошо състояние, също така липсват елемент, които да  вдъхновят творчеството. Затова аз искам да се създаде и изгради основен модел на място с единствена цел – естетическа обучение и развитието на личността чрез изкуството. Място, ръководено и управлявано от професионален екип, а в един момент заедно с младежки, които се дорасли за лидери.

Целта е придобиване на опит в рамките на млади и сценичните изкуства.

Първата опция е това да се направи в собствения общински хостинг летището в Стокхолм и така да е на стратегическо място, през което минават много хора. На второ място е възможността за европейско предприятие (сдружение), в което да бъдат включени умения и региони от различни страни. Истинска мечта е това да се случи едновременно на няколко места.

Такова място трябва да е вдишало магия и представа, едновременно във фасада и интериорен дизайн.

Трябва да е като прибиране в гардероб на вече подготвени с различни чекмеджета, всяко от които изпълнено с  творчески съкровища, които трябва да бъдат проучени.  В основата се вижда една черна кутия със скрити врати към по-малки “клетки”, съдържащи опътвания на грим, костюми, сценография … заедно със също толкова скрити пространства за съхранение.

Цитат:

„В центъра на нашето изкуство ние работим като социални предприемачи. Всичко е в процес на постоянно преразглеждане, тъй като настоящото ни общество се променя постоянно.Това, което е от значение вчера може би е историята днес. Човекът е  изцяло свободен само, когато е ангажиран в игра или изкуството“ – Andres Carlberg Fryshuset

Представата културно пространство се фокусира върху политиките и практиките за гъвкави артистични пространства и културни организации. Ние изследваме въпроси от решаващо значение за поддържането на адаптивни художествени  и културни пространства през 21-ви век. Пост – институционаленият подход е в основата на програмата. Къде изкуство ще среща публиката в бъдеще?

Институции, създадени през 20 век, показват основни идеи: достъпност, популярно  образование и утвърждаване на националната идентичност.

Независими културни организации постоянно се преработват и предизвикват тези основни ценности.