Изкуство и архитектура, а може би мода?

Съвременната архитектура притежава много от качествата, присъщи на други дисциплини, но е преди всичко разнообразна.

Независимо дали архитектите са австралийци, японци, китайци, американци или европейци, всеки един решава практическите проблеми на даден клиент, определя мястото или функцията на сградата, като същевременно оставя и част от личността си, своето разбиране за това, кое прави архитектурата истински съвременна. Това разнообразие води до заключението – днес не съществува чист функционализъм, пространството и настоящето не са единствено определени.

Архитектурата понякога е модна. Тези думи важат особено силно във време на стабилно икономическо състояние, на подем, а не на упадък. Екстравагантните решения изискват от своя страна и инвестиции за милиони евро.

Мястото, характера на сградата и архитекта

Напоследък е много „модерно“ да се каже, че е „модерно“ да направиш къща изцяло от стъкло, да сглобиш като с конструктор Лего няколко бетонови блокчета, да струпаш на едно място тонове стомана. „Модерно“ е. Само че кой определя кое е модерно и кое не? Отговорите са прости – мястото, характера на сградата и архитекта. Напълно разбираемо е в Азия, където живеят над 60% от хората на Земята, да използват оптимално наличната площ и така да се появяват къщи със застроена площ от 46,5кв.м.

Японски архитекти са проектирали типична за техния стил къща, изцяло от стъклени стени, общо пространство, разделено от 21 подови плочи на различни нива, определящи и функционалното зониране. Това може да ни се стори абсурден социален експеримент, но както виждаме в последно време, хората са напълно готови да споделят целия си личен живот с останалите, независимо дали става въпрос за информация, снимки или са на показ в дома си. Подобен тип сграда едва ли би се вписал добре в снежната приказка на Алпите или в пустинните райони на Африка.

Тежките бетонни стени на Тадао Андо са устойчиви на земетресения, характерни за родната му страна, докато има архитекти, които използват тъкани, за да моделират временни жилища.

Главна роля в проектирането играе и личността на архитекта –  резултат от процеса на възпитание и самовъзпитание, на постоянно самоусъвършенстване и стремеж да надскочи себе си. Всяка година наблюдаваме главоломното развитие на архитектурата. Тук можете да видите Най-впечатляващите архитектурни проекти на 2012г.

Мода (на латински: modus – маниер, норма, правило, време, ритъм) означава начин на изразяване според вкуса, маниер на обличане и поведение, характерни за дадена епоха. Модата е израз на стремежа и идеала за красота. Тя е най-вече социално психологично явление и може да служи като средство за поставяне на социални граници. Всичко модно привлича общественото внимание, но то не винаги е по възможностите на хората с нисък социален статут. Общественото мнение също така може да бъде манипулирано и насочвано към различни направления в модата и вкусове.

Приликите в определението на понятието мода с понятието архитектура са толкова много, сякаш самите думи са взаимнозаменяеми в този контекст. И модата, и архитектурата „обличат“ хората и живота им отвън, предизвикват, вълнуват, впечатляват и не на последно място им служат. Ако се вгледаме в историята на архитектурата и модата, ясно ще разграничим сходни периоди и течения, възгледи и възприемане на красотата в живота.

Стилът винаги е на мода

драматични черно-бели ансамбли Vogue Япония

драматични черно-бели ансамбли Vogue Япония