Функция и удобство

Архитектурата работи отвън навътре и обратното, създавайки динамична среда, която може да ни помага или пречи. Когато е добре проектирано, то жилището или офисът може да ни окрили и даде много положително настроение. За съжаление има и случаи, в които се бутаме и чакаме, защото е тясно или си “правим синки по коленцата” в разни ръбове и колони.
yaohua_wang
Съществуват много видове функции. Всички те са възможност, превърната в действия. Винаги, когато се опитваме да извършим движение, то се случва в определ ред от стъпки, за да постигнем резултат. Понякога можем да нарушим структурата на извеждане на позитивите от една функция и пак да имаме точен и верен резултат, но това не означава, че не сме нарушили цялостта на понятието функционалност.

ЕЛЕМЕНТ 4 В АРХИТЕКТУРАТА

Самото понятие “Функция” означава, че се съобразяваме с определени аргуменити, които трябва да приведем в действие, което ни помага и прави средата около нас удобна и превликателна. В науката, която изучава формите и структурите в природата – “Морфология”, се търси връзката между всички функции на живата и нежива материя. Когато се описват биологични модели е изключително важно да се опише средата, в която се намират и архитектурата със своята динамика и процеси.

Невъзможно е да разделим – околна среда, форма и функция.
Околната среда определя условията…
Формата определя възможности и архитектура…
Функцията определя действията и динамиката…

Съществуването на тези елементи по отделно е възможно единствено в теориите и законите за нематериални среди и енергии.
Повечето функции в нашият живот са в следствие от основната ни нужда за оцеляване. В модерните и развити градове постепенно нуждата от прехрана и оцеляване е изместена от допълнителната нужда за удобство. Всяка опростена функция в името на конкретен резултат, постигната чрез степенуване на аргументи, води до позитивни резултати.
Всяка нова функция може да представлява плюс за човека, който я ползва, но може и да се превърне в елемент в пространството, който взима място, но не променя с нищо качеството му на живот. За пример могат да бъдат дадени автомобилите днес – всички нови автомобили имат функции, които много хора не знаят как да ползват, но има копче за това.

 

може би за България трябва да се произвеждат коли без мигачи 🙂

 

Bhuis-3

Всъщност, за да можем да анализираме една форма и това доколко е функционална тя, трябва да знаем всички възможни движения и трансформации, които може да настъпят със самата нея. Едва ли можем да наблюдаваме промяна, без да бъде изразходена енергия за движение. Конфигурирането на даден обект определя максималния брой на позиции на движение, което автоматично слага ред някъде в пространството.

Човешкото въображение е много по-подредено и изобретателно, когато е поставено при условия на неблагоприятна среда. Естествената мисъл за оцеляване ни кара да превърнем всяко място в уютна и удобна среда за обитаване. Организирането на пространството става по определен ред критерии. Използваме “ред”, тъй като приоритетността на всяка променлива определя и степента на детайлност към действията и конфигурацията на всеки един модел в пространството.

Понятието “интеграл” е абсолютно, но всъщност и то е следствие от действие, което може да бъде променено при различна кофигурация. Само по себе си интегрирането е въвеждане на нова възможност за действие там, където ни е нужно.

Функционалноста в архитектурата е принципът, по който се проектира една сграда, за да отговори на определени цели. В модерната архитектура съществуват много белези и модни течения, които буквално отричат основната цел на професията архитект. Сградите могат да бъдат разглеждани като програми, които трябва да съчетават всички нужни функции. Много често програмите са вкарани във вече готов “интерфейс”, който просто не е благоприятен за ползване. Често се смята, че колкото по-малко украсено и по-просто е едно нещо, то толкова по-добре работи!

Залагането на основни човешки пропорции и принципи в търсенето на удобство е единственият начин за поставяне на основи за стандартизиране. Колкото по-млад и обикновен е един продукт, толкова повече белези на функции на своето съвремие носи той. Ако оставим едно дете да моделира своята ежедневна среда за живот, ще видим, че формата е водеща при получаване на резултатите, но това не означава, че отговаря на нуждите на един възрастен. Същото е и при различните типове сгради и многото стилове в архитектурата. Всичко си има и положителни и отрицателни страни. Еднообразието и типографията са други белези на функционалността.

Ако всичко трябваше да бъде производно от функция, то най-вероятно щяхме да имаме само един модел на изграждане и проектиране. Благодарение на разнообразието ние сме склонни да развиваме своето мислене и цели. Удобството е нужно само, когато е търсено…

Този рекламен клип няма за цел да ви зарибява, а да ви разсмива… Не всяко удобство е за всеки

ЕЛЕМЕНТ 4 В АРХИТЕКТУРАТА