Информационна кампания за програмен период 2014-2020

Национална информационна кампания „Новият програмен период 2014-2020“.

Тя ще се проведе на територията на цялата страна. Инициативата, организирана от мрежата от 28 информационни центрове, за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, ще представи новите възможности за финансиране.

Информационната кампания ще се реализира в два етапа. Първият е насочен към представяне на мерки за финансиране на местната и централната администрация, както и за неправителствения сектор. Вторият етап ще обхване представителите на бизнеса.

В кампанията експерти от управляващите органи ще представят бъдещите оперативни програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Региони в растеж 2014-2020 г.“, „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Добро управление“ и „Програма за развитие на селските райони“.

Първият етап ще се проведе в периода 2-11 април 2013 г. по следния график:

2 април 2013 – Монтана
Северозападен район за планиране

11.00 часа – малката зала на Общински младежки дом, ул. „Трети март“ 98

3 април 2013 – Велико Търново
Северен централен район за планиране

11.00 часа – голямата зала на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ 2

4 април 2013 – Варна
Североизточен район за планиране

11.00 часа – конферентна зала на хотел „Черно море“, адрес: бул. „Сливница“ 33

9 април 2013 – Бургас
Югоизточен район за планиране

11.00 часа – залата на Културен център „Морско казино“, Приморски парк, централна алея

10 април 2013 – Пазарджик
Южен централен район за планиране

11 часа – залата на Общински съвет, бул. „България“ 2

11 април 2013 – Благоевград
Югозападен район за планиране

11.00 часа – зала „22 септември“, Община Благоевград пл. „Георги Измирлиев“ 1

Поканени за участие са представители на всички общини на територията на района за планиране, социално-икономически партньори, териториални структури на държавната администрация и неправителствени организации.