Къща за гости – Видинско

Share :

Ситуирането на обекта е съобразено с действащия застроително-регулационен план, както и с нормативните отстояния до съседни сгради и граници на поземлени имоти. Отстоянията са нанесени към графична част проектен лист Ситуация съгласно изходните данни по скицата виза за проектиране.

При композиционното решение е търсено хармонизиране на архитектурата на новата сграда със заобикалящата среда. Теренът е с наклон от юг на север. Достъпът се осъществява от пътя от северната страна на имота.

Параметрите и показатели относно плътност, Кинт и др. са отразени на графичните части и таблица приложение към обяснителната записка, отчитайки условията на чл. 24 от ЗУТ.

  1. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

Проектът предвижда изграждането на нискоетажна сграда с височина до кота корниз по-малка от 10м), а именно монолитна двуетажна къща за гости със сутерен и скатен дървен покрив. Тя е предназначена за 12 обитатели.

На пърия етаж на кота ±0.00м= 391,51м е главният вход на къщата. Входното антре води към предверие, разделящо пространството на дневна и столова с кухня. Обособени са самостоятелни санитарен възел и баня. Камината играе ролята на акцент на трапезарията и кухнята. От кухнята има пряк достъп до покритата веранда, съответно и до двора на къщата.

            На втория етаж на кота +3,20м се намират две спални с обща баня и две спални със самостоятелни санитарни помещения.  Появява се и покрита тераса към една от спалните.

            На ниво сутерен на кота -2,80м се разполага още една спалня със самостоятелен санитарен възел и зона за релакс със сауна, парна баня, джакузи и санитарен възел. Предвидени са и спомагателни помещения – склад, котелно и склад за пелети.

            Връзката между сутерена и двете нива на къщата се осъществява чрез стоманобетонна двураменна стълба.