АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА – ПРЕЧИСТВАТЕЛНА

Share :

Административно-лабораторна сграда

Разположение

Пътната връзка до площадката е асфалтов път. Ситуирането на обекта – административно-лабораторна сграда, е съобразено с нормативните отстояния до съседни граници на поземлени имоти. Отстоянията са нанесени към графична част проектен лист Ситуация.

razrez_trqvna

При композиционното решение е търсено хармонизиране на архитектурата на новата сграда със заобикалящата среда. Местоположението й е съобразено с тегнологичното предназначение.

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

Административно-лабораторната сграда се развива на две нива, снабдена е с всичко необходимо и е обзаведена, като отговаря на всички изисквания по задание.
На кота ±0.00м са разположени: Химическа лаборатория със склад за химикали, Зала за почивка и хранене с кухненски бокс, Съблекалня Жени с душ и тоалетна, помещение за чистачка и склад. Котелното помещение и помещението за ел.таблото са с отделен достъп отвън.
На кота +2,85м се намират: Офис на началник станцията с приемна, Централен Диспечерски Пункт (ЦДП), Офис за техническия персонал, Съблекалня Мъже с душ и тоалетна.
Двете нива на сградата се свързват с емпоре и стълбище.

Новопроектираната сграда се изпълнява по монолитен способ. Решена е с носещ стоманобетонен скелет, колони и греди, запълнени със зидария от газобетон и тухли.

Сградата е със скатен дървен покрив. Върху хоризонталната стоманобетонна плоча се полагат в следния ред: фолио 0,06см, дюшек мин.вата 10см, а върху дървената конструкция се полагат керемиди. Отводняването на покривните плоскости е външно със сифони, водосборни казанчета и водосточни тръби.

fasades_trqbvna

МАЗИЛКИ

Вътрешните мазилки са варови с гипсова шпакловка върху тях. Според предназначението на помещенията са боядисани или покрити с:

  • Латекс;
  • фаянс до окачения таван при санитарен възел.
  1. Външните мазилки са оцветени полимерни, нанесени върху шпаклована топлоизолация – 8см EPS.
  2. Цокли – облицовка с камък или гранитогрес.

ДОГРАМА

Врати

  • Външни – АL дограма 67,5мм с прекъснат термомост със стъклопакет и плътна метална врата;
  • Вътрешни – PVC, плътни по спецификация.
    Прозорци – PVC трикамерен профил 58мм със стъклопакет.
    Естественото осветление и аерация на помещенията се осъществява от отваряемите крила на прозорците и от вратите.ПОДОВИ НАСТИЛКИПодовите настилки са според функционалните изисквания на помещенията: теракотни плочки и ламиниран паркет.СЕЛЕКТИВНО РАЗДЕЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕСелективното разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране, следва да се извърши според Чл.145, ал.5, т. 9 от ЗУТ.АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИВИДОВЕ ПОМЕЩЕНИЯ:Централен Диспечерски Пункт (ЦДП) – 1 бр.Офис на началник станцията с приемна  – 1 бр.Офис за техническия персонал   – 1 бр.Зала за почивка и хранене с кухненски бокс  – 1 бр.Химическа лаборатория със склад за химикали  – 1 бр.Тоалетни (М & Ж) – 2 бр.Душ – 2 бр.Съблекални  – 2 бр.Помещение чистачка  – 1 бр.Склад   – 1 бр.Пом. Котелно  – 1 бр.Пом. Ел. Табло  – 1 бр. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:ЗП – 125.73 кв.м.Кота ±0.00м  – 125,73 кв.м.Кота +2,85м – 148,50 кв.м.РЗП  – 274.23 кв.м.Бруто обем – 762,3 куб.м.