GREEN HILL – SNOW HILL

Share :

Green Hill / Snow Hill е съвкупност от различни по функция пространства, обединени под затревен хълм и стъклен блок, символизиращи смяната на сезоните. Под зеления хълм са разположени големи зални помещения, създаващи усещане за сигурност и уют. Остъклените пространства и техните силуети са резултат от естествени природни форми. Въпреки, че сградата е масивна, тя излъчва приемственост и баланс.Разположение

Сградата е разположена с лице към главната пътна артерия, а външните оси се сливат с парковите алеи около нея. Цялостната линия на сградата изразява симбиоза между топло и студено и това как те могат да бъдат едно цяло. Стъкленият улей върху сградата представлявя най-добрият път на светлината към интериорното пространство.Функция

PlayhouseWorld е изграден изцяло над повърхността на земята, а помещенията в него са разпределени според интензитета на ползване. На първо ниво са разположени фоайе, BlackBox, обслужващите зони, четири броя WorkShop и кафе. На следващото ниво се намират Studio зала, зала за прослушвания, съблекални и офис площи. На последното трето ниво се намира Creative Studio и офис площи. Сградата разполага с едно главно стълбище правещо достъпа до отделните зали максимално бърз и удобен, а второстепенното стълбище се използва предимно от офис помещенията и креативния отдел. Благодарение на лесно достъпен асансьор, разположен в пресечната точка на ходовите линии във фоайето, достъпът до горните нива става лесно и удобно.Предимства

Благодарение на заобления си покрив, сградата имитира хълм, който по-лесно се слива с околната паркова среда.
Балансът между плътни прозрачни стени прави сградата максимално балансирана по отношение на използваните материали.
Разделянето на залите и останалите пространства и опаковането им в различна обвивка предизвиква различни усещания у посетителите й.
Използването на остъклена дъга по дължината на покрива доставя директна слънчева светлина до всички ключови помещения под зеления купол.
Създаването на коридор по контура на главната фасада на сградата прави сградата по-загадъчна, за това което се случва в нея и ограничава загубата на използваеми площи до минимум.
В следствие от формата на BlackBox и плъзгащи се стени, пространството става по-лесно моделируемо и дава възможност за разширяване.
Разпределението на помещенията дава възможност за пряк контакт на близки по функция зони. Позоционирането на Creative Studio дава възможност за директно наблюдение на случващото се в BlackBox и Studio.Конструкция и материали

Хълмът, под който е поместен BlackBox, е направен от стоманобетон и облечен в система за тревно озеленяване, осигуряващо уникална визия и изолация на сградата. Останалата част е изградена от метална конструкция обгърната от стъклена обвивка, която дава възможност на вътрешното пространство да бъде наблюдавано, което би предизвикало интерес на минаващите хора.
В интериора се използва дървена ламперия за обличане на стените и стъклени витрини, появяващи се при всеки контакт на затворено пространство и общи части. Съчетанието на дърво и метал в изпълнението на стълбищните пространства дава на сградата едновременно сигурност и стил. Цветовете от интериора са предимно топли, за да контрастират по-силно спрямо външната среда.
Благодарение на стъклената дъга в сградата се получават множество отблясъци и пътища, по които лъчите достигат до помещенията. Употребата на преходни коридори и липсата на плътни преградни стени между отделните WorkShop-и оставят по-голяма функционална свобода. Благодарение на разминаването на преградните стени се осигурява звукова бариера и се създава усещане за напълно изолирана среда.
PlayHouseWorld е място, което дава пълна свобода на децата и младите хора и същевременно максимално пълзотворно служи на хората в нея. През по-топлите месеци на годината, сградата се затопля от слънчевата светлина, а тревната й облицовка действа като естествена защита. Green Hill / Snow Hill е място, където чове се чувства свободен да прави каквото си поиска.