Обществени сгради

Проектиране на обществени сгради, като летища, гари, хотели и зали за специализирана дейност.