Основи на архитектурното проектиране

Всеки проектант трябва да е запознат с основните задачи и проблематика на архитектурното изкуство и стандартите за представяне на проекти.

Съдържанието на понятието архитектура е постоянно развиваща се сфера и трябва да бъде усвоена специфичната теория на архитектурната терминология. В основата са обективните свойства на формата и средствата за естетическа организация на формата.
В какво се състоят архитектурното проектиране,  методологията и етапите на проектиране.
Основни професионални познания, необходими на всеки проектант.

Чертежи и норми:

Най-важното за един чертеж е да бъде точен и лесно четим!

Основни формати:

Размерите за основните формати произлизат от правоъгълник с площ = 1,00 m2, страните на който са в отношение x:y = 1:√2
На фигурата са показани всички формати, поместени в размер А1, а общият размер на листа с рамката е 860/620 mm.

размер_чертеж

Основни формати

Означение на форматите

11

12

22

24

44

Размери на точен формат mm 297/210 297/420 594/420 594/841 1189/841
Размери на изрязан чертеж в mm 317/230 317/440 614/440 614/861 1209/861
Препоръчвани размери на целия лист в mm 340/250 340/460 635/460 635/885 1230/885
Съответно означение на ред А по БДС

А4

А3

А2

А1

А0

Разположение на чертежа, легенда и таблица в чертожния формат:

Полето за изобразяване винаги се ограничава с рамка. Тя се състои от непрекъсната линия с дебелина не по-малка от 0,5 mm. Ивиците до края на листа се оставят.
Наименованието на обекта може да бъде изписано централно горе или да е поместено в таблицата с проектантите в долен десен ъгъл. Обяснителните текстове към чертежа може да се разполагат вертикално и хоризонтално с дебелината на таблицата.

поместване_чертеж
Много е важно таблицата с имената на проектантите да бъде достъчно голяма, за да се чете. Прекалено големите детайли и букви не са препоръчителни. Използват се само шрифтове без наклон или само главни букви. Техническия шрифт предполага да съобразите размерите на шрифта според листа 36/22/12/8 и др.

Прочети още:

Архитектурен речник

ЗУТ

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Учебни материали за Архитекти

Всеки архитект има нужда от определени материали и условия, за да може...

Close