Професия архитект

Архитектурата е специалност, която е в постоянен процес на развитие и актуализиране. Професията изисква много творчески качества, но за успешна реализация са нужни организационни действия и други общо-културни знания. Ние от AGGA studio  смятаме, че най-важното за един архитект е да се развива непрекъснато и да остане в крак с най-новото от строителния бизнес.

Архитектът се ражда, той не се създава! Способността на човек да организира, планира, развива и създава пространства е функция на мисълта и същността на човек, а не придобито умение.

Архитектурните специалности често се разделят на архитектура, урбанизъм и дизайн. В днешно време в западна Европа се появиха  редица производни и по-тясно профилирани специалности, които дават възможност да придобиването на по-задълбочени знания в определена тематика от областта. В Америка, архитектът масово се възприема като дизайнер към конструкторът.  Въпреки това архитектура е в основата на развитието на строителството и обхваща всички специалности. Точно затова не се влиза лесно да учиш архитектура.Архитектурата почти в цяла Европа отнема 5-6 учебни години и поне няколко практики (стажове). Обикновено 3 или 4 години са нужни за придобиването на бакалавърска степен и 1 или 2 за магистърска.  Важно е да се знае, че придобиването само на бакалавърска степен по архитектура често не дава възможност за практикуването на професията. За да стане това почти във всички държави ще ви е необходимо професионална акредитация. Често тя се получава след определен период на практически стаж (у нас 2 години). В някои държави има строго регламентирани правила колко месеца / години трябва да сте „чиракували”, за да бъдете одобрен в гилдията на архитектите. Най-важното остават личните умения, а не признанието на определена гилдия.В България например професията архитект се одобрява от Камерата на архитектите в България. Във Великобритания се изисква акредитация от Architects Registration Board. Студентите трябва да получат и професионални квалификации от Royal Institute of British Architects.Архитектурата е специалност, която изисква богата обща култура. Ето защо в учебните планове са залегнали много и разнообразни предмети. Обикновено първите години се учат общообразователни предмети като основи на арх. проектиране, история, право, компютърни науки, мениджмънт, изкуство, математика, и други. В последствие се надгражда със специализирани предмети като строителна механика, конструкции, стилови прдмети и постепенно се навлиза в тясно профилираните области като свързани с изучаването на различните видове сгради – жилищни, обществени, промишлени и т.н.

Няма как да станете архитект без да умеете да визуализирате идеите си. Компютърните изображения са много по-точни и добри от тези на ръка. Ако искате да сте отличен архитект обаче, в днешно време е задължително да овладеете и няколкото по-специализирани софтуерни програми за проектиране (или поне една от тях). Способността да мислите в пропорции и в различни измерения също е от съществено значение за тези, които искат да се обучат по тази специалност.

AutoCad, ArchiCad, 3dStudioMax, Revit, Rhino, Maya, PhotoShop, 3D Google ScketchUp и др….

Извън чисто професионалните умения архитектурата е от онези специалности, които изискват по-широки познания за организацията на бизнес процесите и комуникацията. Едно от най-важните неща, които трябва да знае един архитект е детайлите и процесите на строителство. Добрият архитект освен да чертае красиви сгради е необходимо и да може да комуникира добре (писмено и говоримо), да работи в екип и да спазва срокове. Да е в крак с новите технологии и да ползва софтуер за проектиране със специални компютърни конфигурации. Трябва да може да анализира проблемите на обществото, да е адаптивен към средата и да носи отговорност за средата, която създава. Това са все качества, за които са част от възпитанието и подготовката в други специализирани учебни заведения.

Ако търсите висшето учебно заведение, където да учите за архитект е добре да знаете, че известните университети в световен мащаб не винаги предлагат най-добрите програми по архитектура. Съвременната архитектура се различава от типичните принципи на проектиране и формообразуване. Поради тези причини бъдете внимателни къде ще следвате. Ако ще кандидаствате отатък океана, по-добре запишете тясна специалност с гарантиран приход. В Германия, Англия, Дания се набляга на конструкциите и матматиката. Вие избирате дали дизайнът, конструкцията или урбънизмът е вашата сила. Често добрите архитектурни училища се намират в градовете, където  има предпоставки за развитието на архитектурни и инженерни специалности.

Архитектура е специалност, в която трябва да си напълно отдаден и да можеш да търпиш критика. Архитект Заха Хадид казва, че “… най-много обича да променя възгледите си…”, което е рядко срещана черта сред нас. Ние от АГГА студио вярваме, че винаги може по-добре и оставаме “гладни”, както е казал Стив Джобс пред университета Станфорд.

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Къща за гости, образование и производство – ПРСР 2007 – 2013 г.

Още 6 млн. лева за къщи за гости и модернизиране на стопанства...

Close