Ц

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я

Целанаос (лат. cella – стая, помещение, килия) – главното помещение на храма.

Цементикум опус (лат. caementicum opus) – според Витрувий: Зидария, при която се употребяват дребни камъни, положени в дебели легла от варов разтвор. Тази зидария се излива обикновено в кофраж от дъски или в ями; вж. Блокаж

Циклопска зидария (гр.) – примитивна зидария, при която са употребени едри и необработени камъни без редове и без спойка. Празнините между едрите камъни са запълнени от по-дребни, също необработени камъни.

Цилиндричен свод – сводова конструкция във форма на полуцилиндър със сечение полуокръжност или част от окръжност. Цилиндричен свод се е появил в древността на Изток.

Циметериална (Симетериалнацърква – гробищна църква, църква в некропол.

Ципус (лат. cippus) – завършъкът на малък стълб (архитектурен паметник) във форма на пиния (шишарка).

Цирк (лат. circus – кръг) – открита дълга сграда за надбягвания или игри. Да не се  смесва с амфитеатър.

Цитадела (фр. сitadelle, ит. cittadella от лат. civitas – малък град ( – 1. в контурите на крепостта – Втори вътрешен укрепен град, съоръжен за самостоятелна защита. Синоними: акропол, вътрешна крепост, вътрешен (укрепен) град; 2. Съоръжение от крепостен тип във вътрешността на старинните градове, за разлика от кастел, който обикновено е вън или на края на града.; 3. (преносно) Главен, опорен пункт на някаква организация, твърдина.

Цокъл (итал. zoccolo) – най-долната видима част на зид, направен от по-здрави материали, често архитектурно разработен.

„ЦОНЕВО” – раннонеолитна археологическа култура по Черноморското крайбрежие (главно „Лонгоза”). Носи името на с. Цонево, Варненска област, близо до което е разкрита (в селищната могила Голямо Делчево, днес в чашата на язовир „Г. Трайков”). Строителството е земеделско-скотовъдно. Жилищата са землянки. Керамиката е сиво-черна, без украса или е украсена с нокътна или прищипвана барботина. Оръдията на труда са каменни и костени. Идолна пластика досега не е открита. Култура Цонево е свързващо звено между раннонеолитните култури от Тракия и раннонеолитните култури на север и североизток от р. Дунав. Идентифицирана е през 1969г. от  ст.н.с. I ст. дин Хенриета Тодорова.

Цофорос (гр. zo-foros – който носи образи) – фризът в йонийския ред

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Х

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Халколит, енеолит или каменно-медната епоха – третият главен период от човешката култура след старокаменния и...

Close