Добро управление 2014-2020

част от Оперативните програми финансирани от Европейския съюз през програмен период 2014-2020 година.

“Добро управление” е най-новата оперативна програма, добавена към списъка за следващия програмен период 2014-2020 година. Тя ще бъде ръководена от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, беше решено от правителството на Бойко Борисов.

Цели и приоритети на новата оперативна програма са модернизиране на управлението и повишаване на ефективността на администрацията, осигуряване на качествена и независима съдебна система, както и гарантиране на ефективност и устойчивост на системата за управление на средствата от ЕС.

Според решение на Министерския съвет от април 2012 г. предвиждаше средствата от Европейския съюз за България през следващия програмен период да се разпределят в областите иновации и предприемачество, регионално развитие, транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, техническа помощ и административен капацитет, развитие на селските райони, морско дело и рибарство и трансгранично сътрудничество. В началото на 2013 г. списъкът беше допълнен с още една оперативна програма – за наука и образование за интелигентен растеж, уточняват от МС.

Цели и приоритети на новата ОП “Добро управление” са модернизиране на управлението и повишаване на ефективността на администрацията, осигуряване на качествена и независима съдебна система и гарантиране на ефективност и устойчивост на системата за управление на средствата от ЕС.

Изглежда, предметите на финансиране по ОП “Добро управление” са мерки, които са крайно необходими за качествена, законова и добре свършена работа. Най-сетне ще се плаща за контрол и модернизация. Вероятно това би стимулирало много хора да започнат да следят колегите си. Всички знаем, че у нас нещата не се случват по презумпция, а в конфликт на интереси. Засилената работа на КЗК и възможността определени структури да влязат в конфликт в основата на управление и разпределяне на парите, вероятно ще доведе след себе си качествени проекти.

От какво всъщност се нуждае българската администрация:

  • Модернизация на управлението – това предполага анализ на сегашната система (много анализи) и въвеждане на единна, унифицирана, общовалидна информационна система. Промени в структурите на всяка една държавна управа. Създаването на софтуер и метод на обмен на информация между директори, отделните звена и граждани би накарала много хора да запретнат ръкави и да повишат ефективността в тяхната сфера.
  • Повишаване на ефективността на администрацията – този процес е пряко свързан с модернизацията. Ефективността идва не с изпълнението на повече задачи от един човек, а с оргазация и правилно разпределяне на задачите към ръководни и компетентни кадри, чието съзнание е ангажирано единствено и само с конкретна административно-обслужваща дейност.
  • Осигуряване на качествена и независима съдебна система – е ключов фактор за всяка добре работеща държава. От съдебната ни система зависят промените във всяка една неработеща досега система, търсенето на пряка съдебна отговорност на лица от властта, както и резултатите от всички бъдещи действия за развитие на Р. България.
  • Ефективност и устойчивост на системата за управление на средствата от ЕС – реално всички други страни са минали по няколко периода на финансиране и модернизация. Ние сме сред последните приети към Евреопейския съюз заедно с Румъния. Прави впечатление, че поради ниското образование и слабата информираност, нашата страна е далеч от лидерите в Европа по усвоени средства и това трябва да се промени.

 

 

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Еврофинансиране по оперативни програми 2014-2020

Програмния период по Оперативни програми към Европейски съюз 2007-2013 е към своя...

Close