Недостиг на средства COVID19

FIDIC – Жълт – Договорни условия за строителство и проектиране

Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) е публикувала четири типови форми на договори...

Close