Green Hill / Snow Hill – Стокхолм, Швеция

Green Hill / Snow Hill PlayHouseWorld  Green Hill / Snow Hill е съвкупност от различни по функция пространства, обединени под затревен хълм и стъклен блок, символизиращи смяната на сезоните. Под зеления хълм са разположени големи зални помещения, създаващи усещане за сигурност и уют. Остъклените пространства и техните силуети са резултат от естествени природни форми. Въпреки, …

Ellipse Playhouse

ELLIPSE PLAYHOUSE Стокхолм, Швеция  Обемно-пространственото решение синтезира предмета на дейност –играта, а силуетът на зданието е препратка към характерната за театралните зали форма – елипсата. Потърсена е пресечната точка между стабилността, инженерния лаконизъм и чистата линия. Необходимото зрънце различност в локацията не нарушава внушението за спокойствие и комфорт. Главният вход е откъм оживената улица и …