Семеен Хотел – Европрограма

АГГА студио изготвя “Пълна проектна документация” за къщи за гости и семейни хотели според нуждите на нашите клиенти. Разберете повече за възможността да развивате туризъм – Къща за гости Повече за Хотел – Земен: Ситуирането на обекта е съобразено с нормативните отстояния и граници на поземлени имоти. При композиционното решение е търсено хармонизиране на архитектурата …