Пречиствателна станция – Павликени

Министър Нона Караджова и кметът на Община Павликени Емануил Манолов подписаха  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Павликени. Проектът е на стойност 30,2 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. По проект се предвижда изграждане на пречиствателна станция за …