Eternity Airport of the future – Летище на бъдещето

Концепция: Eternity – вечност Вечността не е нещо, което ще дойде, дори не е нещо продължително. Тя няма нищо общо с времето. Вечността е онова измерение :тук и сега”, което изключва всякакво мислене във времеви граниьи. И ако не я постигнеш тук, никъде няма да я постигнеш. = продължителност, безкрайност, неизменност Infinity – безкрайност Безкрайността …

Azurite – Проект за център за обучение

AZURITE Център за обучение и предотвратяване на бедствия в Истанбул, Турция Обемно-пространственото решение синтезира предмета на дейност –обучението, а силуетът на зданието е препратка към характерната за кристала азурит форма – МОНОКЛИННА, т.е. трите оси на симетрия са с различна дължина, като две от тях са перпендикулярни една на друга, а третата е на ъгъл, …

Green Hill / Snow Hill – Стокхолм, Швеция

Green Hill / Snow Hill PlayHouseWorld  Green Hill / Snow Hill е съвкупност от различни по функция пространства, обединени под затревен хълм и стъклен блок, символизиращи смяната на сезоните. Под зеления хълм са разположени големи зални помещения, създаващи усещане за сигурност и уют. Остъклените пространства и техните силуети са резултат от естествени природни форми. Въпреки, …

Ellipse Playhouse

ELLIPSE PLAYHOUSE Стокхолм, Швеция  Обемно-пространственото решение синтезира предмета на дейност –играта, а силуетът на зданието е препратка към характерната за театралните зали форма – елипсата. Потърсена е пресечната точка между стабилността, инженерния лаконизъм и чистата линия. Необходимото зрънце различност в локацията не нарушава внушението за спокойствие и комфорт. Главният вход е откъм оживената улица и …