Проект за тераса – остъкляване

Законно или не, усвояването на тераси и балкони е факт!

От гледна точка на собствениците присъединяването на още няколко квадрата към жилището е напълно логично.

От гледна точка на контролните институции присъединяването на тези квадрати е в разрез с няколко разпоредби.
От гледна точка на архитектите присъединяването на тераса трябва да подобрява сградата, а не да я разваля.

Щом сте попаднали на тази статия, значи имате нужда от съвети за вашия балкон.
terasa

За съжаление у нас липсва специално разработен закон за начина, по който може да става усвояването на тераси и балкони. Откритите жилищни площи влизат в така нареченото РЗП, следователно трябва да бъдат третирани като площ, с която собствениците имат пълно право да разполагат. От друга страна, много тераси са проектирани така, че да бъдат “използваем покрив”. Всички балкони и лоджии би трябвало да могат законно /по олекотена процедура/ да бъдат трансформирани в затворена използваема площ.

Всички новопостроени сгради имат своите гаранции по отделните части на сградата. Масова грешка е монтажът на климатици по фасадите и тяхното произволно дупчене за инсталации, кабели и пр. Ако искате вашият проект да бъде истински добре направен, то той трябва да е съобразен с общия облик на сградата.

Ние от АГГА студио знаем, че вие искате да създадете вашия кът за релакс и спокойни вечери на открито във вашия дом. Готови сме да ви помогнем да добавите още една “стая” към жилището си, стига да искате това да бъде естетически издържано.
Успокояващото дърво за под, меките мебели, хубавата сянка или вашата малка градинка могат да ви носят много радост всеки ден и ние сме насреща да обсъдим и разгледаме всички ваши предложения, за да намерим най-хармоничния вариант за вашите нужди.
градска_тераса


Какво е нужно за да бъдем законни: 

Терасата на апартамент може да се остъкли без инвестиционни проекти. Остъкляване означава ограждане, затваряне на терасата, балкона с дограма (метална, ПВЦ, алуминиева).

Възможно е затварянето на тераси и балкони да става посредством метална конструкция /временна/, но покривът да бъде изграден от прозрачен елемент. Зидането на ограждащи стени, покриване и други се разрешават по друг ред.

Остъкляването се разрешава с Разрешение за строеж по чл.147 ал.1 т.12 от ЗУТ, което се издава от Главния архитект на общината пооблекчена процедура.

Съгласно чл.147 ал.1 т.12 от ЗУТ: “Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа”. Собствениците могат да поискат от Главния архитект на съответната община, по местонахождение на апартамента им, да издаде Разрешение за строежЗа остъкляване на балкон, тераса”.

За целта е необходимо предварително да се снабдите с писмено становище от инженер-конструктор, включващо указания за изпълнението на строежа (остъкляването) (чл.147 ал.2 ЗУТ) и да го приложите към Заявлението за издаване на Разрешение за строеж за остъкляване на балкон, адресирано до Главния архитект. Въз основа на описаните документи последният издава Разрешението. ЗУТ поставя едно условие: балконът, терасата да не са разположени към първостепенна улична мрежа; т.е. към мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.

                                                                                     ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
                                                                                     НА ОБЩИНА___________

 

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешение за строеж по чл. 147, ал 1 т.12 от ЗУТ
(за остъкляване на тераса)
От:
1._______________________________
Собствено, бащино и фамилно име
с постоянен адрес: ____________________________________________________________________

 

2________________________________
Собствено, бащино и фамилно име
с постоянен адрес:_____________________________________________________________________

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Желая /желаем на основание чл.148 ал.1, да ми бъде издадено разрешение за строеж
по чл.147,ал.1 от ЗУТ в УПИ ________ кв. ____________, ж.к. __________________________
по плана на гр. ______________________________, намиращ се на адрес:_________________,
представляващ строеж със следното описание:________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(описват се вида и параметрите на остъкляването)

 ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документ за собственост

2.Становище на инженер-конструктор по чл.147 ал.2 ЗУТ

3.Схема на апартамента, издадена от АГКК

ЗАЯВИТЕЛИ:

1_____________________________

2_____________________________

Свържете се с АГГА студио, за да изготвим вашите 3D визуализации и да подредим вашото ново кътче!

© 2013 – 2014, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Ц

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Цела, наос (лат. cella - стая, помещение, килия) - главното помещение на храма....

Close