Реконструкция и модернизация на кухни и кетеринг “Асарел Медет” АД

АГГА студио участва в конкурс за модернизация на обслужващата, столова база на предприятие “Асарел Медет”. Столовата база в „Асарел-Медет” е изградена в периода 1990-1991г., като вече над 20год. е в експлоатация и се нуждае от модернизация. Обособени са три отделни столови – „Стол Управление Рудник”, „Стол Управление ОФ” и „Стол Управление 1”, в които се …