Община Хайредин – Мярка 313 и 322

АГГА студио ООД участва в публичен търг проведен от община “Хайредин” по мерки: Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” Включени бяха следните обекти за цялостно проектиране: Проектирне за рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих и детски площадки. AGGA studio проектира една детска площадка в с. …