Архитектурен проект – Москва дава 150 000 $

Започна Международен конкурс за градоустройственА и архитектурна концепция За ФАБРИКА “Serp & Molot”