Готови проекти – STOP

Какво представляват “готовите архитектурни проекти” и защо не трябва да поемаме риск?
Техническите проекти с инвестиционна или друга цел, представляват чертежи и обяснителни записки по всички специалности, съобразени с действащите наредби за обем и съдържание на проектна документация.

Независимо дали става въпрос за чисто инвестиционно намерение или за изготвяне на проект за лично ползване, винаги се налага конкретен анализ и разработка. В повечето случаи фирмите, които предлагат проекти ще направят модификации, като ни убеждават, че това е достатъчно.

Всяко цялостно проектиране започва с подаване на “Изходни данни” от инвеститора, въз основа на които се избира посока на разположение, функция, дизайн, релеф и ландшафт. Когато вие подадете “Актуална скица за проектиране” или “ПУП”, въпросните фирми ще изчислят допустимите площи и критерии на застрояване и ще предложат проекти с подобни коефициенти. За тези фирми “Визата за проектиране” е просто формалност, а базата данни е техният ресурс.

asdasdasd

Инженерно-геложкият доклад (ИГ) и Вертикалната планировка (ВП) са задължителни предпроектни проучвания. Когато те бъдат направени, следва нагаждане на съществуващ проект към релеф и основа за фундиране. Повечето проекти не са изготвяни за изискванията по ЗУТ в България и противоземетръсна издръжливост от 9 по Рихтер. Това означава, че тяхната конструкция трябва да бъде изготвена, преизчислена и симулирана отново.

По време на изготвяне на “Техническия проект” ще излязят още разходи, поради вашите индивидуални нужди. Включително ще се наложи да се проектират връзките към електропроводите, водопроводите, канализацията и други съоръжения, което автомотично води до преправяне на инсталациите на сградата.

Често проектите се довеждат до изходните данни, подадени в “Предварителните договори с експлоатационните дружества” и проектите получават разрешително за строеж, а в последствие (по време на строеж) се правят промени по инсталацията на сградата.

Много често подобни проекти могат да бъдат изготвени и подадени без дори инвеститор и проектант да се срещнат. Комуникацията става чрез имейл и факс, което води след себе си куп грешки. В случай, че искате бърз проект, то вероятно намеренията Ви са инвестиционни. Икономическата изгодност и ефективността на един проект зависи от неговата оптимизация и правилно планиране. Времето, за което се изготвя “технически проект” за къща, е 4 седмици, а за готов проект – 1 седмица.

Цената на готови проекти не е значително по-ниска от тази на новопроектираните. В повечето случаи хората прибягват до “Готови проекти”, защото могат да видят предварително как ще изглежда сградата. В случай, че бързате и искате определен стил за вашата къща, можете да се свържете с нас и ние с удоволствие ще изготвим по най-бързия начин къщата мечта за вашия парцел.

Какво не включват готовите проекти?

Външни връзки* към проекта по част Електроинсталации;

Външни връзки* към проекта по част ВиК;

Отделно ще трябва да изготвите ландшафтен проект и да договорите на по-високи цени “авторски надзор”, който се осъществява по време на строителството.

*”Външни връзки” са всички електро и ВиК инсталации извън Вашия имот, за които ще се наложи изработването на проект.

ВСЕ ОЩЕ ИСКАТЕ ДА СИ КУПИТЕ ГОТОВ ПРОЕКТ?

Trip-Up-Financing-Mistakes

За да осъществите покупка на готов проект, ще се наложи да извършите плащане на 50% при стартиране на сделката и многократно да одобрявате онлайн кореспонденции. Ще Ви се наложи да подготвите доклади с изходни данни и предварителни договори, което е неизбежно. Ще трябва да сключите отделни договори с ландшафт, допълнителни проектанти и надзор, което означава ангажимент. Реално не си спестявате нито пари, нито тичане и не можете да бъдете сигурни в качеството на резултата. Още по-трудно ще потърсите отговорност на преправящите проектанти.

Цените почти винаги са без ДДС и включват три папки от всяка специалност, а понякога и частни изпълнители по отделните части,, което може да доведе до проблеми, ако кандидатствате по Оперативна програма.

Всички промени и договорки по “Готови проекти” се заплащат допълнително.

Всички знаем, че понякога е по-добре да създадеш нещо на ново, от колкото да преправяш нещо грешно!

Свържете се с “АГГА студио” ООД и ние ще изготвим в минимален срок Вашия индивидуален архитектурен проект.