Какво трябва да знаем 2014-2020

Основни неща, които трябва да знаем, когато искаме да реализираме проект по Европейска програма:

1. Какво представлява европейски фонд?

За вече кандидатствалите и тези, които са реализирали проекти по мярка, финансирана от EU, вече знаят как се става част от европейското семейство. Реално фондовете са ресурс от пари, които се събрират от данъците на всички европейски граждани и се разпределят програмно за отделните държави членки. Разбирането, че парите се раздават на всички кандидатстващи с проект е погрешно. Основната идея на финансирането на инвестиции не е частният интерес, а цялостното програмно развитие в даден отрасъл. Всеки, който вижда възможност да развие бизнеса си и открива препокриване в европейските директиви, може и има смисъл да кандидатства. Качественото изготвяне на проект, който да задоволи критериите на ЕС и нуждите на кандидата, е наша работа.

2. Какъв е процесът на кандидатстване и получаване на EU средства?

За тези, които още не са се сблъсквали с подготовкатан а проект по мярка, финансирана от ЕС, е добре да изясним как се кандидатства, одобрява, получава и отчита подобна финансова помощ. Всеки отрасъл изисква различна подготовка, но кандидатът на първо място трябва да бъде запознат с възможностите да кандидатства като физическо, юридическо лице и тн. Документите трябва да бъдат съобразени с Националната стратегическа референтна рамка, оперативните програми, земеделските програми и тези за аквакултурите. За щастие на всички, вече има влезли в сила задължителни апликационни форми, правилници и критерии за основните практични документи. В момента, в който станат ясни програмните периоди по дадена мярка, ще бъдат изнесени и наръчници, с които всеки може да си обясни движението на парите по конкретен етап. Независимо колко активен гражданин сте, винаги бихме препоръчали съвместна работа с консултант, който може да направи разликата между Вас и останалите кандидати.

Финансиране на Европроект

3. Какво трябва да направите, за да кандидаствате по евро-програма?

EuroЕдва ли някой си мисли, че изведнъж държавата ще започне да предлага европейски помощи на всеки. Да… всички имаме достъп до финансиране, но трябва да се извършат всички необходими действия и усилия за подготовката на качествен проект. Съществен проблем е липсата на компетентни хора, които да спомогнат да усвоим всички европейски средства. На практика през програмен период 2014-2020, България ще разполага с по-голям ресурс от ЕС програми отколкото е готова да усвои. Правилата и условията за кандидатстване и взимане на пари от мерките на финансиране са еднакви за всички и няма допълнителни и неясни условия. Колкото по-добър е един проект, толкова по сигурно е, че той ще бъде приет и одобрен.

4. Вярно ли е, че трябва да усвоим над 7 млрд. евро за 7 години?

Както и да погледнем ситуацията в България и Европа е ясно едно – през следващите 7 години основното развитие на страната ни ще зависи пряко от правилното усвояване на европейски средства. Бюджетните средства на България са повече, но не отиват по предназначение. Точно заради това се появяват “европейците”, които да ни накарат да развиваме това, за което си харчим парите. Докато с държавните пари се разпореждат институции, то тези 7 млрд.евро трябва да се погрижим да бъдат усвоени по предназначение, за да има конкретни резултати. Да вярно е, че имаме да взимаме 7 млрд. евро – важното е как ще го направим!

5. Какво можем да направим и променим, за да успеем?

Основната разлика между Структурните, Кохезионни фондове и европейските програми е, че усвояването на пари от Европа става поетапно и с ясно посочени приоритети. Всеки път, когато не успеем да реализираме качествен проект, ще бъдем принудени да върнем парите. Нека освен на усвояването на парите, обърнем внимание и на управлението на проекта, което трябва да бъде предвидено и разработено успоредно със създаването на проекта, за да може бенефициентът да успее да разпредели правилно ресурсите и силите си през следващите години, което може да го позиционира на по-добра позиция за бъдещи финансирания.

6. Как влияе ЕС “инжекцията” на България?

Надяваме се да се подобри дисциплината на служителите у нас, тъй като в европейските директиви е заложено, че държавната администрация трябва да подпомага и да не създава пречки за усвояването на европейски средства. Българските граждани трябва да бъдат безкомпромисни в тези си изисквания към министерствата, агенциите и другите звена на администрацията, които отговарят за европейските фондове. Доброто функциониране на администрацията е необходимо условие за ефективното усвояване на средствата.

*Не се примирявайте с отговор от административно лице:

Клиент-кандидат: “- Добър ден, искам да попитам тук в бланка “…..” трябва ли да попълвам тези данни…?”
Административно-лице: ” – Ми… то си пише,… не четете ли? Днес всички са решили да попълват от тези бланки! Имам си работа, попълнете всички нужни бланки и формуляри и елате отново следващата седмица…”
Клиент-кандидат: ” – ….?????????”

АГГА студио – мерки на финансиране

КАКВО НОВО НИ ОЧАКВА!?

През стария програмен период 2007-2013 най-голям интерес предизвикаха мерки 311 и 312 и точно там се очакват най-много промени.
Най-вероятно новата мярка ще се нарича Под мярка 6.4  „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Ето и някои от приоритетите по новата под мярка 6.4:

По новата мярка ще имаме 25% самоучастие и максимално допустима субсидия от 300 000 евро.

Целата на новите промени е да се улесни кандидатстването на предприемчиви хора със собствен бизнес. Освен досегашните цели на програмата в новия програмен период ще бъдат увеличени възможностите за обновяване на туристически обекти и развитието на различни видове туристически услуги. Също така ще бъде развита нова линия за усвояване на средства за продукти, произведени на територията на ЕС, както и търговията с тях. (няма общо с описаните в 121 и 123 продукти).

Трябва да концентрираме усилията си върхи новите технологии и внедряването на иновативни решения. Всички знаем, че презадоволихме наличието на алтернативни електроизточници и, че фотоволтаичните централи с цел препродажба на получената енергия няма да бъдат допустими. Това не означава, че не можете да получите финансиране за фотоволтаични панели като част от цялостен проект и неговата енергийна ефективност.

Общините в северна България, както и тези с по-развит и масов туризъм, ще останат приоритетни и през 2014-2020 година. Всички населени места, които не попадат под обхвата на общини, прокарващи европейски проекти, могат да кандидатстват чрез лидер или така наречените местни инициативни групи.

За повече информация