ЛЕТИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО – AIRPORT OF THE FUTURE

Share :

Концепция

Животът на всеки човек представя възел, в който се преплитат неговото минало, настояще и бъдеще. В него миналото определя настоящето, а настоящето ще определи бъдещето. Проектът за Летище на бъдещето решава въпросите, свързани с дизайна, технологията, устойчивостта и пътническия опит, чрез опита на миналото и поглед, устремен към бъдещето.

“Този, който гледа в миналото, вижда бъдещето така, както високото небе се вижда в отражението на дълбоката вода.”
Шандор Петьофи

Минало

Летището (използва се и названието на руски език аеродрум) е съоръжение за излитане и приземяване на самолети. Летището включва летателното поле с писта за излитане и приземяване на самолети, стоянки за престой и зареждане с гориво или товари, комплекс от служби обезпечаващи обслужването и сигурността на полетите. В зависимост от предназначението си за обслужване на определен вид самолети летищата са за учебно-спортни самолети, селскостопански самолети, военни летища и летища за обслужване на самолети от гражданската авиация. Последните са съоръжени с дълги писти с бетоново или асфалтово покритие и средства за самолетоводене. Такива летища, наричани аерогари, разполагат със служби и организация за проверка и приемане на пътници и багажи за обезпечаване сигурността на полетите, за осъществяване контакти, в т. ч. и с други местни и чуждестранни летища във връзка с полетите по приетите маршрути и др. Аерогарите разполагат с представителства на авиокомпании, ползващи летишето, служби за граничен и митнически контрол, както и заведения за по-приятен престой на пътуващите и посрещачите.

Бъдеще

2050 година наистина може да преобрази начина, по който хората днес са свикнали да пътуват. Очаква се в средата на 21-ви век самолет, който работи на биогориво от водорасли и кола, която работи на течен водород. Също така недалеч от брега е прозрачен самолет, който предлага панорамна гледка на небето и света отдолу.