AZURITE

Share :

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ В ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ

Обемно-пространственото решение синтезира предмета на дейност –обучението, а силуетът на зданието е препратка към характерната за кристала азурит форма – МОНОКЛИННА, т.е. трите оси на симетрия са с различна дължина, като две от тях са перпендикулярни една на друга, а третата е на ъгъл, различен от 90 спрямо плоскостта на другите две. Азуритът е минерал с много интересни качества. Използва се за комуникация с деца в утробата на майката, също така увеличава потока на жизнената сила в тялото, помага при разрешаването на дългогодишни спорове, при комуникация. Той е камъкът на консултанти, държавници, лечители, учители, библиотекари и изследователи. А в работата помага за насърчаване на професионализма и усилване на качествата. Интерпретирайки тези свойства, създавам сграда, която отговаря на очакванията за център за обучение, където хората наистина ще усвояват знания и умения. Потърсена е пресечната точка между стабилността, инженерния лаконизъм и чистата линия. Необходимото зрънце различност в локацията не нарушава внушението за спокойствие и комфорт.

Главният вход е откъм улица и в близост до спирка на градския транспорт. Подходът е осъществен чрез стъклена алея, минаваща по хълма и символизираща прехода между човешкото, баналното и природното, земното.

Цялостният замисъл на сградата и терена предоставят едно различно решение – заставайки през мястото, пред нас се разкрива едно огромно озеленено хълмисто пространство, от което сякаш естествено и плувайки сред вода се издига сградата – както минералът се сгушва в скалите. Оформянето на този хълм, освен естетическите си функции има и още едно предимство – позволява разполагането на паркинги за 200 коли на кота +0,00. Това е едно от основните изисквания на заданието.

Сградата се състои от две нива. На първия етаж  има обособени няколко зони : зона за информация (информация и зала за ориентиране в сградата и дейностите), зона земетресение (симулация на земетресение, тренировъчна зала при земетресение), зона буря(симулация на буря), зона огън(зала за обучение борба с огън, димен лабиринт, зала за игра – превенция на пожар), както и планетариум, зала за 4Д кино, лоби и кафене, с детски кът наблизо.  Тук се помещават и обслужващи помещения, лекарски кабинет и убежище.  На второто ниво се намират 3 семинарни зали, конферентна зала за 250 души, библиотека, както и административни площи. Вертикалната комуникация се осъществява чрез извито стълбище, ескалатори  и 4 хидравлични асансьора, обслужващи всички етажи.

Тази, наглед позната задача, поставя проектанта пред две основни съществени предизвикателства:

  1. Взаимодействието на една модерна обществена сграда със символите на обучението, играта и знанието  от една страна и със съвременната динамика от друга.
  2. Създаването и развитието на проекта съобразно изискването да не се копае, без това да доведе до компромиси във функционално или естетическо отношение.

Основен акцент в екстериора е контрастът между природата – озелененото пространство на хълма  и водата от една страна  и плътните фасадни повърхности с облицовка от друга.

розрачните витрини между отделните дават дълбочина на погледа и придават лекота на целия обем. Създава се игра на светлината с различните гладки и отразяващи повърхности, която води до впечатляваща триизмерна ефирност. Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна, а стоманена конструкция поддържа стъкления под там, където го има.  Модерното звучене и формообразуване на сградата я отличават като „елемент” на настоящето. Съвременните похвати и материали подчертават обществения характер, който същевременно не оказва натиск върху възприятието на посетителя или наблюдателя.