ETERNITY AIRPORT OF THE FUTURE – ЛЕТИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Share :

Концепция:

Eternity – вечност

Вечността не е нещо, което ще дойде, дори не е нещо продължително. Тя няма нищо общо с времето. Вечността е онова измерение :тук и сега”, което изключва всякакво мислене във времеви граниьи. И ако не я постигнеш тук, никъде няма да я постигнеш.

= продължителност, безкрайност, неизменност

Infinity – безкрайност

Безкрайността е абстрактна концепция, използвана в области като математиката, физиката, философията и теологията, и означава количество без граници или без край.

=безконечност, необятност, безкрай, безграничност, вечност

Възможностите на бъдещето са почти безкрайни.

Проектът за “Летище на бъдещето” е ситуиран в близост до град Кюстендил и съседните на Република България държави – Македония и Сърбия.Локация:

– 527 метра надморска височина;

– Кюстендил – София – 86 км;

– разстояние до границата с Република Македония – 22км;

– разстояние до границата с Република Сърбия – около 30км;

– зона с преходно-континентален климат със средиземноморско влияние.