THE BEE

Share :

Конкурсен проект,, организиран от Истанбулската Столична община,, която желае да създаде център, напълно оборудван с подходящи технологии и съоръжения с цел подготовка срещу бедствия, които могат да повлияят на Истанбул и за оформяне на общественото съзнание относно бедствия и по-специално земетресения.

Заданието и предназначението на сградата изискват от нас да разгърнем застроена площ от над 9 000 кв.м.. Не е допустимо вкопаването на минусова кота и съответно на паркинги, кино зала и планетариум. Има зададен ред на очакваното разположение на помещенията. Основната задача на сградата е да бъде лесно достъпна и разделена на сектори според учебните сектори за борба с различни природни бедствия.

Конструкцията на сградата е смесена – стоманобетон до височина 3.20м в общите части, 4D кино залата и планетариума. Използвана е метална конструкция, за да носи и предава натоварванията от неправилната форма на покрива, равномерно към стоманобетона. Сградата разполага с един главен вход и минимален брой обслужващи помещения, тъй като всяка зала е специализирана и има свои собствени нужди от поддръжка.

Основните предимства на сградата са, че е проектирана само на едно ниво и потоците на джижение са решени коридорно, като пред всяка зала има допълнително оширено пространство. Всички помещения са разположени по периферията, като това дава възможност за полезно естествено осветление навсякъде в сградата. За доброто осветление спомагат и прозорци на покрива над коридорите.

Основната концепция за проектиране на центъра против бедствия в Инстанбул е изградена около символи като стабилност и сигурност, както и това сградата да бъде енергоефективна.


Първоначалната идея е сградата ясно да символизира силата на природните сили като вода, огън, земя и въздух, но в следствие на задълбочени проучвания стигнах до правилни геометрични форми и изградих моята концепция като структурата на пчелната пита. Впечетлен от значението на пчелите за човечеството и това как, ако те изчезнат, вероятно много скоро и ние ще изчезнем,  аз реших да използвам модул, получен и вдъхновен от невероятната структура на пчелната пита. Изградих геометричен модул, наподобяващ цвете и от него проектирах целия план на сградата, така че да напомня на пчела.

Сложната повърхнина, използвана за покрив, трябва да се изпълни от специално метално покриетие, което акумулира топлината от слънцето и благодарение на фотоволтаика произвежда нужното за общите части на сградата електричество. От друга страна на сградата е заложено да изглежда максимално жива. Благодарение на произвеждащите ток плочки по коридорите на сградата (от тип PowerLeap), движението на сградата се пренася чрез светодиоди по контура на прозорците й по фасадата. Така сградата има още по-динамичен и привлекателен вид.