Преустройство – офис сграда

Share :

В момента сградата е в процес на строителство, като е изградена и се довършва жилищната част и подземния паркинг, а магазините са реализирани в груб вид – довършена стоманобетонна конструкция /без инсталации/.
            Предмет на проекта е преустройство/ трансформация, по врене на строителство,  на проектирана, но неосъществена детска градина с 5 групи в съвременен офис център. При проектирането са използвани  „Норми за проектиране на административни сгради“ /Одобрени със Заповед № РД-12-195 от 1981г./. Взети са предвид и изискванията на възложителя за капацитета и за съобразяване с техническите и инсталационни дадености.

  1. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

Офис центърът се състои от площи за приемни и такива за архив. Структурирането е направено в един блок – в южната част на магазините, и в северната. Входовете са разделени: единият от юг, а другият – от изток към ул. Череша.  В западната част на двора – над подземния паркинг, се оформя надземен паркинг. От отделните трактове има пряк достъп до дворното пространство – паркинг. Блоковото разделение на офисите на две части е резултат от входните пространства и вертикалната комуникация за жилищната част.

Офисите са оформени с всички необходими помещения по нормативи – офис- приемна, архив, складове, кабинети директори, гардероб – персонал, умивални и тоалетни и кухненски офис. Предвидени са също и обслужващи помещения – за директор, за почивка на персонала, гардероб с душове и сан.възел за администрацията.

Офис – приемните и архивите са оформени като общо пространство, функционалното им разделяне ще става чрез обзавеждането. За тях е осигурено пряко осветление, а за обслужващите помещения – осветяване чрез горно странично осветление. В тези помещения са предвидени окачени тавани за прокарване на всички инсталации – ВК, Ел и ОВК.

            Довършителните работи са посочени на съответните разпределения. Дограмата е предвидена PVCсъс стъклопакет, за останалите помещения – алуминиева.

Конструкцията на сградата не се променя – видно от приложеното конструктивно становище. 

            Проектите по части – Ел., ВК и ОВК, също остават непроменени – прилагат се становища по съответните части.