ЗАВЕДЕНИЕ – Овча Купел

Share :
razpredelenie_sladkarnica

Заведенията за хранене, често са в сгради предназначение за временно ползване. Свържете се с АГГА студио, за да изготвим Вашия проект за заведение за хранене.

Ситуирането на обекта е съобразено с нормативните отстояния до съседни сгради и граници на поземлени имоти. Отстоянията са нанесени към графична част проектен лист ситуация съгласно изходните данни по скицата за проектиране.

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

razrez_sladkarnica

На приземен етаж на кота ±0.00м е разположено заведението за обществено хранене, което включва: зала за хранене с предполагаем капацитет 18 посетителя; бар; кухня със съответните помещения за подготовка и обработка на продуктите съгласно проект от част Технологична; умивалня зала; битова – съблекалня и санитарен възел за персонала; отделен санитарен възел за клиентите; складово помещение.

Конструкцията на представения обект е метална (колони и ферми) от готови модули, изработени и сглобени в монтажен двор със съответната фирмена спецификация и ще се монтира след превозването й до площадката за поставяне. Преградните стени между помещенията се предвижда да се изпълнят от водоплътен гипсокартон.  Покривът и фасадите ще се изпълнят със съответните композитни термопанели. За нормалното си функциониране сградата е оборудвана с необходимото обзавеждане. То е направено така, че да са обособени последователно и разделно отделните обслужвания на технологичния процес съгласно предписанията по частите „Технологична“ и „Пожарна безопасност“. Уредите са разположени така, че да има достатъчно работно пространство за извършване на всички манипулационни дейности от персонала, като са осигурени най-благоприятни хигиенни условия.

Проектираните заведения за хранене се проектират по всички действащи законови разпоредби на ХЕИ и норми за проектиране.