Млад фермер – Създаване на стопанства

Накратко: Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за: 1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана; 2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство; 3. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени; 4. подобряване на сградния …

Транспорт 2014-2020

Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 В момента е съставена работна група за подготовка на програмата. Всички ОП в България се изготвят в последния момент и често се забравя, че водещите цели се определят от нуждите на гражданите. Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 е една от седемте (шестте) оперативни програми на Република …

Добро управление 2014-2020

част от Оперативните програми финансирани от Европейския съюз през програмен период 2014-2020 година. “Добро управление” е най-новата оперативна програма, добавена към списъка за следващия програмен период 2014-2020 година. Тя ще бъде ръководена от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, беше решено от правителството на Бойко Борисов. Цели и приоритети на новата оперативна програма …

Еврофинансиране по оперативни програми 2014-2020

Програмния период по Оперативни програми към Европейски съюз 2007-2013 е към своя край. Време е да обърнем внимание на бъдещите възможности, както и да се запознаем с промените в отделните сектори. Информационни центрове в България. Предложението за нова структура на следващия програмен период за финансиране чрез средствата от ЕС включва 6 оперативни програми, които бяха …

Къща за гости, образование и производство – ПРСР 2007 – 2013 г.

Още 6 млн. лева за къщи за гости и модернизиране на стопанства по ПРСР 2012-12-07 Одобрените днес проекти са 17 на брой, а общият размер на помощта е 6 109 563 лв. Предложенията са по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” …

Земеделие – оранжерии и овошки – ПРСР 2007 – 2013 Г.

България е сред водещите страни по природни дадености за развиване на земеделие. Един от най-големите парични потоци от Европейският съюз към нашата страна е именно по тези мерки: Над 11 млн. лв ще бъдат разпределени между 75 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Петнайсет от тях идват от фермери, които планират да се …

Транспорт, обслужване и инфраструктура – ПРСР 2007 – 2013 Г.

Какви са възможностите да кандидатствате по Евреопейска програма за подобрявне на транспортта, комуникациите, обслужването и общата инфраструктура в селските райони на България. Mогат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица. Те трябва да имат седалище или представителство на територията на община от селски район в който подават документи за кандидатстване по мярката. Друго условие е да са микро, малко …

Програма за модернизиране на животновъдните ферми – ПРСР 2007 – 2013 г.

Какви са възможностите за модернизиране на животновъдните ферми, които предоставя Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР). Сред основните въпроси, които животновъдите поставиха за обсъждане, бяха сроковете за разглеждане на подадените до момента проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР, както и условията за кандидатстване по т.нар. гарантирани …