Архитектурни проекти по Европрограма

През целия пред-присъединителен и през целия присъединителен период България изпълни изискванията и критериите, поставени от ЕС, за да бъде приета от една по-голяма европейска общност и да започнем процес на уеднаквяване на стандартите на живот. Данъците и енергията на българите преди 2007г. отидоха в това да станем достойни за боравене с евро пари. Днес вече …

Какво трябва да знаем 2014-2020

Основни неща, които трябва да знаем, когато искаме да реализираме проект по Европейска програма: 1. Какво представлява европейски фонд? За вече кандидатствалите и тези, които са реализирали проекти по мярка, финансирана от EU, вече знаят как се става част от европейското семейство. Реално фондовете са ресурс от пари, които се събрират от данъците на всички …

Природа и архитектура

Органичната архитектура е тази, в която идеал се явява цялостта във философски смисъл – където цялото се отнася към частите, както и частите към цялото, и при която естеството на материалите, както и природата, се явяват необходимост. От такова естество трябва да бъде сградата, създадена от истинския артист. Концепцията за органичната архитектура е многозначана и …

Свобода и идентичност

Архитектурата е едно от най-значимите изкуства в човешката еволюция. Отговорността да ангажираш много хора в организацията и производството на 3D творба, носи много отговорности. Свободата и идентичността са част от ежедневието на онези от нас, които вярват в успеха и отричат стандартите и системата. Най-уникалните проекти в архитектурата винаги променят света за поколения напред… ЕЛЕМЕНТ 1 2 3 4 5 …

Функция и удобство

Архитектурата работи отвън навътре и обратното, създавайки динамична среда, която може да ни помага или пречи. Когато е добре проектирано, то жилището или офисът може да ни окрили и даде много положително настроение. За съжаление има и случаи, в които се бутаме и чакаме, защото е тясно или си “правим синки по коленцата” в разни …

Форма и дизайн

Формата е основен белег на архитектурата. Това 3D изображението, което ражда мозъка на твореца. Спокойно можем да приемем, че формообразуването е висша форма на дизайн, което я определя като най-висша форма на изкуство в следствие на човешкото въображение. ЕЛЕМЕНТ 1 2 3 4 5 В АРХИТЕКТУРАТА Връзката между личността и изкуството е пряко свързана с чувствителността на хората и нуждата им …

Секс и еротика в архитектурата

Архитектурата е неизменна част от човешкия живот и в усилието си да вникне и угоди във всички детайли, архитектът се налага да разбира от всички основни качества и нужди, присъщи за човека. Сексът и градът не е просто филм на HBO, той ни разкрива способностите  на съвременното “Сити” да се превърне в сексуален център всяка …

Сигурност и безопасност

Безопастно наричаме всичко, което не ни вреди и можем да влезем в пряк контакт с него. Сигурността е следващата по-добра форма на безопасност, при която се чувстваме защитени и по-силни, защото сме способни да се предпазим от опасни външни намеси. ЕЛЕМЕНТ 1 2 3 4 5 В АРХИТЕКТУРАТА Какво се крие зад понятието сигурна архитектура? През последните години стана актуална темата …

Градоустройство и Урбанизация

Процесът на концентрация на населението, икономическия и културния живот в градовете се нарича урбанизация. Присъщи са нарастване на броя, големината и ролята на градовете. Този процес е характерен за съвременността и е валиден за повечето държави по света. Урбанизацията е тясно свързана с модернизацията и индустриализацията, тя е социологически процес на рационализация. Урбанизацията може да се …