ELLIPSE PLAYHOUSE

Share :

Обемно-пространственото решение синтезира предмета на дейност –играта, а силуетът на зданието е препратка към характерната за театралните зали форма – елипсата. Потърсена е пресечната точка между стабилността, инженерния лаконизъм и чистата линия. Необходимото зрънце различност в локацията не нарушава внушението за спокойствие и комфорт.

Главният вход е откъм оживената улица и в непосредствена близост до спирка на градския транспорт. Предвиден е и втори вход от изток, свързващ сградата с широко алейно пространство и паркова среда.

Сградата се състои от едно подземно и три надземни нива. В сутеренния етаж са разположени съблекалните, зала за репетиция, гардероб, офиси и тоалетни помещения. На първия надземен етаж са поместени Black box, 4 Work shops. На второто ниво се намира Studio, а на най-горното ниво са ситуирани Attic и Playing Area, с възможност за кафене с разкошна гледка. Вертикалните комуникации са дбураменно стълбище и хидравличен асансьор, обслужващи всички етажи.

Тази, наглед позната задача, поставя проектанта пред две основни съществени предизвикателства:

  1. Взаимодействието на една модерна обществени сграда със символите на детското, играта и представлението от една страна и със съвременната динамика от друга.
  2. Създаването и развитието на проекта съобразно тесния и притеснен парцел, без това да доведе до компромиси във функционално или естетическо отношение.

Основен акцент в екстериора е контрастът между ефирните остъклени обеми и рамкиращите ги плътни фасадни повърхности с облицовка.

Прозрачните витрини между отделните елипси-сегменти, дават дълбочина на погледа и придават лекота на целия обем. Създава се игра на светлината с различните гладки и заоблени повърхности, която води до впечатляваща триизмерна ефирност.

Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна.

Модерното звучене и формообразуване на сградата я отличават като „елемент” на настоящето. Съвременните похвати и материали подчертават обществения характер, който същевременно не оказва натиск върху възприятието на посетителя или наблюдателя.